Andra stigar vid Storgräftån

Vid Storgräftån finns också två kortare stigar för de litet yngre barnen. Längs båda stigarna finns information om naturen och livet kring fäbodvallen:

  • Gräftåtrollets naturstig, 1,1 km.
  • Gräftåtrollets fiskestig, 0,8 km.
Gå till frågespelet Gammelskog och fäbodar Gå till förstasidan